یکشنبه, 07 خرداد 1402

چشم انداز

 


 

 


  

 

شرکت شرواني سازه در افق چشم انداز 10 ساله (منتهي به سال 1400 شمسي) با تکيه برسرمايه هاي انساني خلاق و توانمند و سيستم کار آمد به اهداف ذيل نائل شده است .

1- اين شرکت به عنوان پيمان کار عمومي (GC)  درعرصه ي رقابت نامي معتبر وبرندي شناخته شده است .

2-  اين سازمان به عنوان يک شرکت مادر تخصصي (HOLDING)  داراي زير مجموعه اي ازشرکت هاي مجرب  و سرمايه گذاراني توانمند است .

3-  کسب رتبه ي ارشد انبوه سازي ، رتبه ي1 پيمانکاري در رشته ي انبيه و رتبه ي 2 پيمان کاري در رشته ي تاسيسات و تجهيزات .

4-  انجام حداقل 1 پروژي شاخص در هر يک از استان هاي کشور .

5-  شرکاي مالي ، سهام داران و پرسنل متخصص ، اين شرکت را سود آورترين و مطمئن ترين منبع درآمد خود مي دانند .

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
24
196259