یکشنبه, 07 خرداد 1402

ماموریت

 


 

 


  

 

تلاشي براي آبادکردن و زيباترکردن سرزمين‌هاي بکر و تشنه آسايش، رفاه، پيشرفت، توليد مسکن و ساختمان مناسب و در شأن هرانساني در دنيا شاه‌بيت مأموريت سازماني ماست.

در مسير دستيابي به اين آرمان بزرگ معتقديم مي‌توانيم غيرممکن را ممکن کنيم. شرکت شــــــرواني سازه بنگاهي اقتصاديست که ازطريق طراحي، مديريت و اجراي پروژه‌هاي عمراني در مسير تکامل قرار گرفته و با اهداف و چشم اندازي مشخص و برنامه‌ريزي شده خود را متعهد به ارائه‌ي خدماتي صادقانه به بشريت مي‌داند.

اين سازمان تحصيل سود پايدار براي سهامداران و شرکاي تجاري درقبال ارائه‌ي خدمات تخصصي، هدفمند و مشکل‌ گشا را يکي از اصول بنيادين تداوم، بقاء و ماندگاري يک بنگاه اقتصادي مي داند.

معتقديم بهره‌مندي ازساختاري دانش‌محور و به‌روز و استفـــــاده از کـــارکناني توانمند، ايده پرداز، برنامه محور و سخت کوش و همچنين تعامل جامع و سودمند با شرکاي تجاري در راستاي خط مشي کلي، از اصول بنيادين سازمان ماست.

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
19
196254