چهارشنبه, 06 مهر 1401

پروژه مجتمع مسکوني 110واحدي تعاوني مسکن فرهنگيان قروه 

کارفرما: تعاوني مسکن فرهنگيان

نوع پيمان: اجرا

موضوع پيمان: اجراي ابنيه، تأسيسات مکانيکي و برق

تاريخ ابلاغ قرارداد: 26/04/1389

مدت پيمان: 18ماه

محل اجرا: استان کردستان - شهرستان قروه

نوع اسکلت: فلزي

متراژ زيربنا: 9840مترمربع

مبلغ قرارداد: 32/350/000/000 ريال

تصاویر پروژه

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
42
174219