چهارشنبه, 06 مهر 1401

پروژه مرمت و بازسازی مقبره امام زاده حمزه عرب بيجار

کارفرما: سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان کردستان

نوع پيمان: اجراء

موضوع پيمان: بازسازي، مرمت و تجهيز مقبره امام زاده حمزه عرب بيجار

تاريخ ابلاغ پيمان: 20 / 02 / 88

مدت پيمان: دو ماه

محل اجرا: استان کردستان - شهرستان بيجار

مبلغ قرارداد: 2/000/000/000 ريال

تصاویر پروژه

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
56
174233